POSDRU/184/5.2/S/154779

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

POSDRU/184/5.2/S/154779

„Șansa ta pentru o viață mai bună!”

Proiectul „Șansa ta pentru o viață mai bună!” este un proiect cofinanțat din Fondul European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – investește in oameni! Axa prioritara numărul 2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”.

Obiectivul general al proiectului este creșterea calităţii resurselor umane prin oferirea de masuri active de ocupare in mediul rural pentru zone foste industrializate din judetele Dambovita, Bacau si Dolj, prin oferirea de servicii de consiliere, mediere si formare în activităţi nonagricole pentru persoanele inactive din mediul rural, inclusiv pentru persoanele care îşi câştigă existenţa din agricultura de subzistenţă de calitate. Grupul tinta vizat de proiect este format din persoanele inactive 190, someri- 32, someri de lunga durata – 48, persoane ocupate in agricultura de subzistenta 120.Dintre cele 390 persoane ce vor fi consiliate un procent de 93,33% (364 persoane) vor participa la cursuri de formare. Indicatorii propusi : a) Indicatori de output Numărul participanţilor din zonele rurale la programe integrate – 364; Număr de participanţi la instruire - sustenabilitate zone rurale – 364; Indicatori de rezultat: Ponderea participanţilor din mediul rural la programe integrate certificaţi (%) – 90%; Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificaţi (%), din care: femei – 40%; Ponderea participanţilor din zonele rurale certificaţi în cadrul programelor integrate, care au obţinut un loc de muncă (%) -9%(30 persoane- din 328 certificate). Efectele generate de proiect vizeaza nu numai o cresterea a participarii grupurilor tinta beneficiare ale proiectului in campul muncii, ci si fundamentarea conditiilor pentru dezvoltarea lor ulterioara. Implementarea proiectului va genera un efect pozitiv pe termen lung, avand in vedere atat rezultatele imediate asupra unui numar de 390 persoane apartinand grupului tinta – beneficiari directi, cat si impactul asupra beneficiarilor indirecti ai proiectului- familiile persoanelor din grupul tinta care se vor angaja in urma finalizarii cursurilor de formare; diminuarea presiunii aupra bugetului de stat(prin plata contributiilor aferente salariilor – diminuarea platilor cu ajutorul de somaj) si asupra bugetelor locale(nu mai platesc eventualele ajutoare sociale) Dintre cele 390 persoane apartinand grupului tinta, 80% provin din randul persoanelor care au domiciliul/resedinta in zonele/judetele foste industrializate, inclusiv zonele limitrofe acestora (in limita a maxim 50 de km de la localitatea fosta industrializata), fapt ce este in concordanta cu cerintele din ghidul conditii specifice – cererea de propunere de proiecte 184 - Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate.

Obiectivele specifice ale proiectului vizeaza:

- OS1. Includerea somerilor, in special a somerilor de lunga durata tineri si adulti in programe de consiliere si orientare profesionala si facilitarea accesului persoanelor din grupul tinta- 390 persoane- la aceste servicii.

-OS2. Dezvoltarea capacitatii persoanelor din grupul tinta de se integra pe piata muncii si adaptarea competentelor acestora la cerintele pietei muncii prin furnizarea serviciilor de formare profesionala calificare/recalificare, pentru 364 persoane.

-OS3. Imbunatatirea capacitatii de ocupare prin stimularea motivatiei si abilitatilor personale pentru cautarea si mentinerea unui loc de munca, respectiv participarea la scaderea ratei somajului in judetele Dambovita, Bacau si Dolj prin angajarea unui procent de 9% dintre persoanele care au obtinut certificarea in urma participarii la programe de formare profesionala. Programul se va adresa unui numar de 390 de personae apartinand grupului tinta (someri, someri de lunga durata, personae inactive, persoane ocupate in agricultura de subzistenta cu domiciliul/resedinta in zonele rurale) ce vor participa la activitati de informare, orientare si consiliere profesionala, asistenta in vederea identificarii unui loc de munca. Dezvoltarea competentelor profesionale specifice ale membrilor grupului tinta, se va realiza prin furnizarea de servicii de calificare/recalificare, pentru a dobandi noi competente necesare ocuparii unui loc de munca in domenii care necesita pregatire profesionala de specialitate, pentru 364 de persoane (93,33% din persoanele consiliate, informate).

 

S.C. Amiras C&L Impex S.R.L. împreună cu partenerii săi  P1 – Comuna Perișor din Com. Perişor, Jud. Dolj, P2 – Comuna Blăgești , judetul Valcea,  prin implementarea acestui proiect urmărește:

Consilierea si orientare profesionala a 390 persoane(someri, someri de lunga durata, persoane inactive, persoane ocupate in agricultura de subzistenta) din zone rurale foste industrializate din județele Dâmbovița, Bacau si Dolj.

Calificarea gratuită a minim 364 persoane (someri, someri de lunga durata, persoane inactive, persoane ocupate in agricultura de subzistenta) cu scopul de creștere a adaptabilității la cerințele actuale ale pieței muncii.

Organizarea de burse de locuri de muncă in vedere plasarii pe piata muncii a minim 30 persoane persoane care au finalizat cursuri de formare si au obtinut certificate de calificare.

 

Echipa de implementare:

Manager proiect: STANCU MARIAN LAURENŢIU

Responsabil proiect: NEGREA EUGENIA

Consilier juridic: NITA VASILE LAURENTIU

Expert monitorizare Solicitant: PÂRVU FLORIN

Expert monitorizare Solicitant – P1: DRÎNGĂ DOINA

Expert monitorizare Solicitant – P2: NANCIU ION

Expert informare Solicitant: DRAGANESCU MIHAELA

Coordonator activități Solicitant: GAVRILĂ ALINA IONELA

Coordonator activități Solicitant - Partener 1: DRÂNGĂ IOAN

Coordonator activități Solicitant - Partener 2: ION NICOLAE

Detalii

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de
Uniunea Europeana,
va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Validat cu:

CSS valid!

Optimizat pentru:

  • Internet Explorer (7+),
  • Mozilla Firefox (4+),
  • Opera,
  • Chrome,
  • Safari,
  • Avant Browser

Se recomandă o rezoluţie de 1024 +

 

Feedback