Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

INVESTEȘTE ÎN OAMENI!

POSDRU/184/5.2/S/151784

„Șanse de acces pe piața muncii”

Proiectul „Șanse de acces pe piața muncii” este un proiect cofinanțat din Fondul European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – investește in oameni! Axa prioritara numărul 2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”.

Obiectivul general al proiectului este creșterea calităţii resurselor umane prin oferirea de masuri active de ocupare in mediul rural pentru zone foste industrializate din judetele Dambovita si Valcea, prin oferirea de servicii de consiliere, mediere si formare în activităţi non-agricole pentru persoanele inactive din mediul rural, inclusive pentru persoanele care îşi câştigă existenţa din agricultura de subzistenţă de calitate. Grupul tinta vizat de proiect este format din persoanele inactive 100, someri- 16, someri de lunga durata – 22, persoane ocupate in agricultura de subzistenta - 60.Dintre cele 198 persoane ce vor fi consiliate un procent de 90,90% (180 persoane) vor participa la cursuri de formare. Indicatorii propusi : a) Indicatori de output Numărul participanţilor din zonele rurale la programe integrate – 180; Număr de participanţi la instruire - sustenabilitate zone rurale – 180; Indicatori de rezultat: Ponderea participanţilor din mediul rural la programe integrate certificaţi (%) – 90%; Ponderea participanţilor din mediul rural la programe integrate certificaţi (%), dintre care: femei – 40%; Ponderea participanţilor din zonele rurale certificaţi în cadrul programelor integrate, care au obţinut un loc de muncă (%) -9%. Efectele generate de proiect vizeaza nu numai o cresterea a participarii grupurilor tinta beneficiare ale proiectului in campul muncii, ci si fundamentarea conditiilor pentru dezvoltarea lor ulterioara. Implementarea proiectului va genera un efect pozitiv pe termen lung, avand in vedere atat rezultatele imediate asupra unui numar de 198 persoane apartinand grupului tinta – beneficiari directi, cat si impactul asupra beneficiarilor indirecti ai proiectului- familiile persoanelor din grupul tinta care se vor angaja in urma finalizarii cursurilor de formare; diminuarea presiunii aupra bugetului de stat(prin plata contributiilor aferente salariilor – diminuarea platilor cu ajutorul de somaj) si asupra bugetelor locale(nu mai platesc eventualele ajutoare sociale) Dintre cele 198 persoane apartinand grupului tinta, 80% provin din randul persoanelor care au domiciliul/resedinta in zonele/judetele foste industrializate, inclusiv zonele limitrofe acestora (in limita a maxim 50 de km de la localitatea fosta industrializata), fapt ce este in concordanta cu cerintele din ghidul conditii specifice – cererea de propunere de proiecte 184 - Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate.

Obiectivele specifice ale proiectului vizeaza:

-OS1. Includerea somerilor, in special a somerilor de lunga durata tineri si adulti in programe de consiliere si orientare profesionala si facilitarea accesului persoanelor din grupul tinta- 198

persoane- la aceste servicii.

-OS2. Dezvoltarea capacitatii persoanelor din grupul tinta de se integra pe piata muncii si adaptarea competentelor acestora la cerintele pietei muncii prin furnizarea serviciilor de formare profesionala calificare/recalificare, pentru 180 persoane.

-OS3. Imbunatatirea capacitatii de ocupare prin stimularea motivatiei si abilitatilor personale pentru cautarea si mentinerea unui loc de munca, respectiv participarea la scaderea ratei somajului in judetele Dambovita si Valcea prin angajarea unui procent de 9% dintre persoanele care au obtinut certificarea in urma participarii la programe de formare profesionala. Programul se va adresa unui numar de 198 de persoane apartinand grupului tinta (someri, someri de lunga durata, persoane inactive, persoane ocupate in agricultura de subzistenta cu domiciliul/ resedinta in zonele rurale) ce vor participa la activitati de informare, orientare si consiliere profesionala, asistenta in vederea identificarii unui loc de munca. Dezvoltarea competentelor profesionale specifice ale membrilor grupului tinta, se va realiza prin furnizarea de servicii de calificare/recalificare, pentru a dobandi noi competente necesare ocuparii unui loc de munca in domenii care necesita pregatire profesionala de specialitate, pentru 180 de persoane (90,90% din persoanele consiliate, informate).

 

S.C. Amiras C&L Impex S.R.L. împreună cu partenerii săi  P1 – Asociatia Socio - Culturala " Sfantul Ioan Botezatorul" Berbesti din Loc. Berbesti, Jud. Valcea, P2 – S.C. ROXICOM S.R.L.  – Loc. Rm. Valcea, judetul Valcea,  prin implementarea acestui proiect urmărește:

 

-Consiliere şi orientare profesională a 198 persoane (șomeri, șomeri de lungă durată, personae inactive, persoane ocupate în agricultura de subzistență) din zonele rurale foste industrializate din județele Dâmbovița și Vâlcea

-Calificarea gratuită a minim 180 persoane (șomeri, șomeri de lungă durată. persoane inactive, personae ocupate în agricultura de subzistență) cu scopul de creștere a adaptibilității la cerințele actuale ale pieței muncii

-Organizarea de burse de locuri de muncă în vederea plasării pe piața muncii a minim 15 persoane care au finalizat cursuri de formare și au obținut certificate de calificare

 

Echipa de implementare:

Manager proiect: STANCU MARIAN LAURENŢIU

Responsabil proiect: NEAGU MIHAELA

Consilier juridic: MUREŞAN FLORINA RAMONA

Expert monitorizare Solicitant: NANCIU ION

Expert monitorizare Partener 1: GHIORGHIE ALINA ELENA

Expert monitorizare Partener 2: ŞTEFAN ANA

Expert informare Solicitant: DRAGANESCU MIHAELA

Coordonator activități Solicitant: GAVRILĂ ALINA IONELA

Coordonator activități Partener 1: GEORGESCU CLAUDIU IULIAN

Coordonator activități Partener 2: ŞTEFAN CONSTANTIN

Detalii

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de
Uniunea Europeana,
va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Validat cu:

CSS valid!

Optimizat pentru:

  • Internet Explorer (7+),
  • Mozilla Firefox (4+),
  • Opera,
  • Chrome,
  • Safari,
  • Avant Browser

Se recomandă o rezoluţie de 1024 +

 

Feedback