Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

INVESTEȘTE ÎN OAMENI!

POSDRU/147/6.3/G/124883

Calificarea – sanse egale si respect pentru tine!

Proiectul “Calificarea – sanse egale si respect pentru tine!” este un proiect cofinanțat din Fondul European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – investește in oameni! Axa prioritara numărul 6 “Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”.

Obiectivul principal al Proiectului Promovarea și aigurarea accesului egal la formare și ocupare al grupurilor vurnerabile – femei și personal al autorităților publice locale – prin intermediul unor progame de formare profesională continua – calificare și campanii de formare și constientizare privind egalitatea de șanse și de gen.

“Calificarea – sanse egale si respect pentru tine!” este un proiect ce urmarește consolidarea principiului accesului egal pentru toți pe piața muncii cu scopul de a creste oportunitățile de angajare ale femeilor și persoanelor aparținând grupurilor vurnerabile asigurând accesul egal la ocuparea și construirea unei cariere profesionale stabile.

Grupul țintă este format exclusiv din persoane cu domiciliul/reședința în regiunea Sud Muntenia, în special din Județul Dâmbovița.

Proiectul se adresează unui număr de 540 de persoane aparținând grupului țintă – femei și alte grupuri vulnerabile  ce vor participa GRATUIT la cursuri de formare profesională de inițiere, calificare / recalificare și unui număr de 616 persoane – femei, alte grupuri vulnerabile și personal al autorităților publice ce vor participa la campanii de informare și de crestere a conștientizării și schimb de bune practici privind asigurarea accesului egal la ocupare și la construirea unei cariere profesionale, în vederea creării unei piețe a muncii inclusive.

S.C. Amiras C&L Impex S.R.L. prin implementarea acestui proiect urmareste:

- Calificarea / recalificarea pentru 464 persoane (nivel 1 de calificare – 392 și nivel 2  de calificare 72 persoane)

- Programe de inițiere pentru 76 persoane

- Campanii deinformare privind respectarea diversității la locul de munca și combaterea muncii nedeclarate pentru 616 persoane.

Echipa de implementare:

Manager proiect: STANCU IOAN

Responsabil proiect: NEGREA EUGENIA

Consilier juridic: ZLAT CARMEN LUIZA

Coordonator activități: APOSTOL EDUARD GABRIEL

Echipa de 20 formatori cu calități profesionale deosebite

Detalii

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de
Uniunea Europeana,
va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Validat cu:

CSS valid!

Optimizat pentru:

  • Internet Explorer (7+),
  • Mozilla Firefox (4+),
  • Opera,
  • Chrome,
  • Safari,
  • Avant Browser

Se recomandă o rezoluţie de 1024 +

 

Feedback